Monumensendag

Jong geleerd is oud gedaan

Over ons

 

 

Ouderen vertellen over vroeger en geschiedenis van hun buurt......
.

Rond mei 2009 belande ik in het Lucas Andreas ziekenhuis te Amsterdam. Daar ontmoette ik de  91 jarige man, de heer Rietveld. Al gauw kwamen we tot een gesprek. Hij vertelde over zijn jeugd en het leven rondom de Spaarndammerdijkbuurt medio jaren 30. Zijn verhalen spraken zo tot mijn verbeelding dat ik besloot de heer Rietveld op te zoeken en hem uit te nodigen op de buurtboerderij. Het was te laat; hij was inmiddels overleden.

  Het zaadje was geplant en ontkiemd, MONUMENSENDAG was geboren. 

 Mijn  vader heeft hier ook een rol in gespeeld. Doordat hij in een verpleeghuis zat, zag ik dat er weinig met de ouderen gedaan werd (vanwege te hoge werkdruk personeel door  bezuinigingen). Ik zag ook dat de medebewoners, incluisief mijn vader, opleefden als er jongeren in het                   

huis waren.                                            

Het uitgangspunt van de ontmoetingen is echter niet alleen kennisoverdracht, maar ook het contact tussen                                            

ouderen en jongeren, om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren                      

                      Rudolf Pfalz’

 

 

Dit project kwam mede tot stand dankzij een bijdrage van:

 - Stadsdeel West- 

"De Regenbooggroep"
-  ABC Alliantie Welzijn

Organisator: Rudolf Pfalz

 

Met dank aan:

Familie & Vrienden

Friso Hiemstra