Monumensendag

Jong geleerd is oud gedaan

Welkom op onze website

 Monumensendag

Ouderen vertellen jongeren over hun geschiedenis en jeugd.
Het uitgangspunt van de ontmoetingen is echter niet alleen de kennisoverdracht, maar ook het contact tussen ouderen en jongeren, om van elkaar te leren. Monumensendag is een initiatief van Rudolf Pfalz die tijdens een opname in het Lucas Andreas Ziekenhuis in contact kwam met de heer Rietveld, een oudere heer van 91 jaar. Hij vertelde levendige verhalen over zijn jeugd in de Spaarndammerbuurt. Tijdens een ontmoeting op de Buurtboerderij bleek er veel belangstelling te zijn voor zijn verhalen, vooral ook van jongeren die de Buurtboerderij bezoeken. Bij het uitwerken van de plannen en de bezoeken van o.a. het verpleegtehuis van mijn vader bleek al snel dat de ouderen ‘opleefden’ van elk bezoek, vooral van jongeren. Door alle bezuinigingen wordt er nog maar weinig extra aandacht besteed aan de ouderen in (verpleeg)tehuizen. Monumensendag probeert ouderen en jongeren samen te brengen.
Om samen een dialoog aan te gaan.
bv rijk-arm, zwart-wit etc, etc

 

 

contact: Rudol Pfalz,

        

 mail:Monumensendag: rudolfpfalz@hotmail.com