Monumensendag

Jong geleerd is oud gedaan

  http:///www.youtube.com/watch?v=xcKOVHWUZSY

 

Ouderen vertellen jongeren van hun geschiedenis en jeugd in de buurt en in deze omgeving.

 In mei 2009 kwam ik in het Lucas Andreas terecht. Daar ontmoette ik de heer Rietveld, 91 jaar,  hij vertelde over het leven in de jaren 30 over de buurtboerderij en omgeving.
 Op vrijwilligersdag opperde Roel Smit het idee- hetzelfde als het mijne- ouderen hier naar toe te halen om te vertellen over het verleden van de buurt.
Immers, dat de buurtboerderij er nog staat is zo tekenend voor deze  buurt die in het verleden ongewoon strijdbaar is geweest voor verbetering van de leefomstandigheden en tegen sociaal onrecht. 
 Het uitgangspunt van de ontmoetingen is echter niet alleen de kennisoverdracht, maar ook het contact tussen ouderen en jongeren, om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

 Op 10 en 11 September is het zover, dan vinden de eerste ontmoetingen van een serie, in het kader van de “MONUMENSENDAG “ plaats op de buurtboerderij, zaterdag om 14.00 uur en zondag om 13.00 uur. Zaterdag 10 Sept. Vanaf 14.00  uur : Mevr.G.Vlaanderen – Hoogenes verteld hoe zij als kind van 3 jaar met haar ouders introk bij Oma op deze ( buurt ) boerderij zodat zij hun melkwijk  nog tussen 1962 en 1983 voort konden zetten.(zie fotoalbum)

 Zondag 11 Sept. Vanaf 13.00 uur: Mevr. L. Springveld, komt vertellen over de strijdbare Spaarndammerbuurt waarin zij opgroeide en hoe in die tijd de 1e mei als “Dag van de arbeid” nog als een echte feestdag werd gevierd. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.

 Toegang : gratis. Iedereen is welkom.

 

 Dit project kwam mede tot stand dank zij een bijdrage van stadsdeel West .  

 De Regenbooggroep

 ABC Alliantie Welzijn